Algemene voorwaarden


Onze identiteit:

Deze website wordt beheerd door:
Plan B waardamme
Tjorven Baeweraerts en Willemijn Baeten
Kortrijksestraat 405
8020 Waardamme

en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0695.937.782.
Ons BTW nummer is BE 0695.937.782.

Zo kan je ons bereiken:
Mailen: plan.b.waardamme@gmail.com
Langskomen: Plan B Waardamme, Kortrijksestraat 405, 8020 Waardamme, Van dinsdag tot en met zaterdag van 10u00 tot 22u00
Vriend worden: http://www.facebook.com/planbwaardamme

Algemene voorwaarden:

Elke gebruiker die toegang neemt tot deze website verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we je aan geen gebruik meer te maken van deze website.
Wij kunnen altijd beslissen om onze Algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zullen die natuurlijk van toepassing zijn voor in de toekomst, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent.
Informatie op de website:
Plan B Waardamme  streeft ernaar dat alle informatie op de website juist, duidelijk, nauwkeurig en up to date is. Wij kunnen dus ook onze website en haar inhoud steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. Hoeveel tijd en werk we hier ook in steken, we kunnen niet altijd garanderen dat de beschikbare informatie steeds aan deze verwachtingen voldoet. Als er op onze website eventueel informatie tekortkomingen zijn, zullen wij die zo snel mogelijk in orde brengen. Plan B Waardamme is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie, producten en diensten.

PRIJS, BELASTING EN VERPAKKINGS- EN VERZENDINGSKOSTEN
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief het juiste BTW tarief en exclusief verzendkosten. De prijs vermeld in de email ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Plan B Waardamme behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

TOTSTANDKOMING VAN DE VERKOOPOVEREENKOMST
We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.
Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact, kredietkaart en overschrijving vooraf. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: dit kan verzenden zijn of komen afhalen in onze winkel te Waardamme. Opgelet bij sommige producten staat vermeld dat deze enkel op te halen te zijn te Waardamme. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop. Als j e deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

BETALING
Online betalen kan met Bankcontact, kredietkaart en overschrijving vooraf.
Alle bestellingen worden verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Plan B Waardamme. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan plan.b.waardamme@gmail.com gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Tot op het ogenblik van integrale betaling door de Koper, blijven de aan de Koper geleverde goederen eigendom van Plan B Waardamme.

VERZENDING EN LEVERING
Bij de levering van de aangekochte goederen wordt een overzicht van de bestelling meegestuurd. Op het ogenblik van totstandkoming van de verkoopovereenkomst, gaat het risico op de aangekochte goederen over op de Koper.  Plan B Waardamme bepaalt zelf en alleen welke vervoersonderneming de door de Koper aangekochte goederen zal leveren.

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen een tot vier werkdagen na het ontvangen van de betaling. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Plan B Waardamme  kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending door een transportdienst. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 5 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

GARANTIE EN KLACHTEN
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via plan.b.waardamme@gmail.com. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
Zoals vermeld in deze algemene voorwaarden, is de Koper ertoe gehouden  Plan B Waardamme 

te verwittigen wanneer de goederen gebreken vertonen via plan.b.waardamme@gmail.com en voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering bij de Koper. Plan B Waardamme  verbindt er zich toe binnen redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.


BESCHIKBAARHEID VAN DE GOEDEREN EN VOORRAAD
De goederen worden door Plan B Waardamme  slechts aangeboden op de Webshop zolang de voorraad strekt.


Indien na het afsluiten van de bestelling zou blijken dat de door de Koper aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn, verbindt Plan B Waardamme  zich er toe de Koper hiervan in kennis te stellen en een creditnota uit te sturen aan de Koper, waarmee de bestelling wordt geannuleerd. De Koper verbindt er zich toe zijn rekeningnummer na voormelde kennisgeving onverwijld aan  Plan B Waardamme  over te maken, zodat  Plan B Waardamme de door de Koper in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na bericht vanwege de Koper aan de Koper kan terugstorten. Plan B Waardamme kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan Plan B Waardamme over te maken.


De Koper doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad.

HERROEPINGSRECHT
U heeft het recht uw bestelling (m.u.v. gepersonaliseerde en op maat gemaakte artikelen) tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.
Houdt u er rekening mee dat het retour zenden van het product naar ons voor eigen rekening is. Hierbij adviseren wij u dit met track en trace te versturen. Op deze manier kunt u altijd aantonen dat u iets retour gezonden hebt, mocht dit onverhoopt verdwijnen bij de post. Als u dit niet doet en uw retourzending komt niet bij ons aan, dan kunnen wij het helaas niet afhandelen.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via  plan.b.waardamme@gmail.com . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.


Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde en op maat gemaakte artikelen
De meeste producten in deze webshop worden veelal op maat gemaakt en zijn gepersonaliseerd en uniek.
Het herroepingsrecht is daarom over het algemeen niet van toepassing op deze producten en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
De verkoop is hiermee na een succesvolle betaling definitief.
Wilt u zich toch beroepen op het herroepingsrecht? Neem dan binnen 24 uur na het ontvangen van uw bestelling contact op via  plan.b.waardamme@gmail.com Ons retour-adres:

Plan B Waardamme
Kortrijksestraat 405
8020 Waardamme

U kan het pakje afgeven in een postpunt in de buurt of bij uw postkantoor ( meer informatie over een postpunt/ postkantoor in de buurt kan u vinden op http://www.bpost.be/site/nl/zoek-bpost-uw-buurt ).

PRIVACY
De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. Plan B Waardamme mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten en afhandeling van de bestellingen. De Koper heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan plan.b.waardamme@gmail.com.

AANSPRAKELIJKHEID
Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de website en de webshop doen noch in hoofde van de Gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan. Zo is Plan B Waardamme niet aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen of malware via de website of de webshop.

OVERMACHT
Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.
Vragen
Vragen kunnen gesteld worden door gebruik te maken van het contactformulier of door contact op te nemen via e-mail: plan.b.waardamme@gmail.com